PF 2017

deed_pf_2017

Do roku 2017 přejeme za skupinu D.E.E.D. Group
pevné zdraví, hodně štěstí a radost i z maličkostí.